AML - KYC : Gevolgen van de vierde AML-richtlijn (AMLD4)

Sinds 1991 voert de Europese Unie regelmatig een nieuwe richtlijn tegen het witwassen van geld in. Op 20 mei 2015 publiceren het Europees Parlement en de Raad de vierde AML-richtlijn (2015/849) tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, tot wijziging van de richtlijn van 2005. Deze nieuwe richtlijn moest uiterlijk in juni 2017 in de lokale wetgeving worden omgezet.

Op 18 september 2017 heeft België na een korte push-back de EU 2015/849 AML4 richtlijn (AMLD4) omgezet in nationaal recht. 18/09/2017 België AML wettelijke update.
De 5e AML Richtlijn werd gepubliceerd in juni 2018. De lidstaten moeten hun nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden om uiterlijk op 10 januari 2020 aan de vijfde richtlijn (AMLD5) te voldoen.
Dit is een nieuwe uitdaging voor financiële instellingen en andere onderworpen entiteiten, aangezien lokale toezichthouders niet langer aarzelen om op korte termijn enorme boetes en/of verplichte corrigerende maatregelen opleggen. Het financiële verlies als gevolg van AML-deficiënties is niet langer een residueelrisico en moet perfect begrepen worden.

Bestrijding van het witwassen van geld is een centraal thema in Compliance. Met de versterking van de controles door lokale en Europese toezichthouders moeten financiële instellingen ervoor zorgen dat ze via al hun diensten voldoen aan de anti-witwasregels, maar ook dat ze er door middel van hun toezicht op de naleving van de regelgeving voor zorgen dat ze goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de EU, OFAC, GAFI/FATF, de lokale toezichthouder, enz.
Good Governance and Direction accountability

De sensibilisering voor de komst van de nieuwe verordening moet worden bepaald door de "tone at the top" en de verantwoordingsplicht van hoge ambtenaren met een duidelijk bestuur. Een duidelijk inzicht in hoe "goed" eruit ziet binnen de verschillende business lines en grensoverschrijdend als de onderneming deel uitmaakt van een groep.

Een audit trail van de "as is" en "to be" situatie is een aanbevolen stap voor het bewijselement in het geval dat uw onderneming onder de loep wordt genomen. Dit gaat van notulen van workshops, veranderende strategieën, procedures en beleidslijnen, opvolging en implementatie van wettelijke vereisten, advies van de lokale bevoegde autoriteiten, opleiding, enz. Als compliance consultants kunnen wij u in verschillende domeinen bijstaan, maar voor het beheer van de afdeling Compliance is het gebruik van een dashboard systeem dat onze verantwoordelijkheden dekt een aanrader.
Veel bedrijven kunnen in een moeilijke situatie terechtkomen als er wettelijke sancties worden opgelegd. Onze professionals kunnen uw bedrijf ondersteunen en oplossingen bieden voor uw zaak. Onze experts staan klaar om u te voorzien van meer informatie over hoe u veilig zaken kunt doen en hoe u internationale sancties en embargo's kunt afdekken.
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese Managing Director
0 opmerkingen
opmerkingen toevoegen

Gerelateerde artikelen

Hoe kunnen financiële instellingen coronavirusgerelateerde financiële misdrijven opsporen? Leer tips en trucs om oplic...

Compliance Tue 21 April 2020

De Europese Commissie heeft onder meer een verslag gepubliceerd over het witwassen van geld en de financiering van terro...

Financial Sanctions Mon 09 September 2019

In de huidige uitdagende omgeving staan financiële instellingen bloot aan het witwassen van geld, de financiering van t...

Financial firms Tue 25 June 2019
Deskundigen op het gebied van risicobeheer en compliance met de regelgeving

Pideeco is een adviesbureau dat juridische diensten, zakelijke oplossingen, operationele assistentie en educatief materiaal biedt voor professionals in de financiële sector.

We zijn gevestigd in Brussel en zijn gespecialiseerd in diensten voor het naleven van wettelijke risico's in de eurozone.

Pideeco combineert professionele kennis van regelgeving en technische expertise om het bedrijfsreputationele en operationele risico te beschermen. Onze unieke klantgerichte aanpak helpt ons bij het bouwen van strategische en legitieme kostenefficiënte oplossingen.

Als u met ons als team werkt, betekent dit dat u complementaire mensen kunt bereiken, wat out-of-the-box denken en innovatieve visie.

Our Network Leer meer over ons