In het huidige financiële moeilijke klimaat staan instellingen bloot aan tal van economische misbruiken, waardoor het noodzakelijk is preventieve maatregelen te nemen om de risico's te verminderen. Het gaat onder meer om het witwassen van geld (ML), de financiering van terrorisme (TF), corruptie, handel met voorkennis, embargo's en internationale sancties.


RBA- Risk Based Approach - United Kingdom - FCA
De Britse financiële dienstenautoriteit (FCA) was een van de eerste toezichthouders die samen met de Canadese en Australische financiële autoriteiten de risicogebaseerde aanpak (RBA) heeft gepromoot. De motivatie voor de ontwikkeling van een risicogericht kader kwam voort uit de behoefte van de autoriteit om zich aan te passen aan de nieuwe ontwikkelingen in de financiële sector, een gebied dat in het Verenigd Koninkrijk zeer vergevorderd is.


Bovendien ontstond door de economische ineenstorting de noodzaak om in de eerste plaats een risicobenadering te volgen. In 2000 werd in het kader van de Financial Services and Markets Act 2000 (gewijzigd bij de Financial Services Act 2012 en The Bank of England and Financial Services Act 2016), werden vier basisbeginselen ontwikkeld door het FCA: het behoud van het marktvertrouwen, het bieden van een passend niveau van bescherming aan de consument, de beperking van de mogelijkheden voor financiële criminaliteit en het bevorderen van de kennis van het publiek over het financiële stelsel. De manier om deze beginselen te bevorderen was voor FCA om zich te verbinden tot een "risicogebaseerde aanpak". In die zin heeft de FCA het ARROW-risicobeoordelingskader ontwikkeld ("Advanced Risk Response Operating FrameworkWork"). De wijzigingen zijn bedoeld om het toezicht door de Britse regelgevers en de Bank of England te vergemakkelijken.

Kort daarna volgden de Financial Action Task Force (FATF) en andere internationale organisaties die het principe hebben overgenomen en eraan hebben gewerkt en aanbevelingen en richtlijnen hebben gepubliceerd. De FATF-aanbevelingen voor 2012 (bijgewerkt in 2018) en de relevante Richtlijnen gepubliceerd door FATF worden nog steeds beschouwd als een referentie door veel professionals uit de industrie. De toepassing van een RBA is niet facultatief, maar een operationele vereiste voor de correcte implementatie van de FATF-normen.
FATF - Witwassen van geld en risicogebaseerde aanpak


Anti-witwassen - Compliance Consultancy
Risicogebaseerde aanpak

Bent u op zoek naar meer gedetailleerde informatie over de RBA ? Volg de dienstenpagina voor meer inzichten.RBA: een efficiënt mechanisme voor risicopreventie

De Risk Based Approach is flexibeler dan de regelbenadering, omdat het de financiële instellingen de mogelijkheid biedt om de risico's in hun totaliteit in overweging te nemen. De op regels gebaseerde benadering vereist dat de regels worden nageleefd, ongeacht het onderliggende risico. Prioritering is ook een ander voordeel van de RBA. De rule-benadering bevordert niet de prioritering en alle voordelen die dit voor de onderneming kan opleveren.

RBA draagt bij aan de allocatie van bronnen en dit kan leiden tot meer winst, minder kosten en minder personeel. Aan de andere kant kan RBA complexer zijn om toe te passen dan een eenvoudige regelgebaseerde aanpak. De professionals moeten de inschatting van de risico's begrijpen en een overzicht hebben van de status van de onderneming, de positie in de markt, de manier van werken etc.
RBA - definitie van een risicobenadering op basis van een risicoanalyse
RBA is een methodiek die financiële instellingen helpt bij het omgaan met de risico's die zij identificeren. De RBA is afhankelijk van de beoordeling van de risico's die de financiële instellingen moeten uitvoeren om in een later stadium de RBA toe te passen. Het is dan ook duidelijk dat de risicobeoordeling de basis vormt voor de RBA van een instelling. De professionals moeten naar het globale beeld van hun bedrijf kijken om de RBA op de juiste wijze te kunnen gebruiken.


Bovendien is het voor de juiste implementatie van RBA van belang dat de betrokken professionals de juiste training hebben gevolgd en ervaring hebben opgedaan om de risicobeoordeling te evalueren. Er moet rekening worden gehouden met het toepasselijke wettelijke kader en de richtsnoeren van de relevante autoriteiten. Een gemeenschappelijke interpretatie van de RBA-mechanismen is van essentieel belang voor de toezichthouders en de financiële instellingen.
Carrière- en financiële studies - Witwassen van geld en een op risico's gebaseerde aanpak


RBA helpt financiële instellingen om hun middelen zo efficiënt mogelijk toe te wijzen, wat betekent dat de instelling in staat is om prioriteiten te stellen en zich te concentreren op essentiële risico's en preventieve maatregelen toe te passen die in overeenstemming zijn met de aard van de risico's.

De RBA helpt financiële instellingen om hun middelen zo efficiënt mogelijk toe te wijzen, wat betekent dat de instelling in staat is om prioriteiten te stellen en zich te concentreren op essentiële risico's en preventieve maatregelen toe te passen die in verhouding staan tot de aard van de risico's. De RBA is een belangrijke factor bij de beoordeling van de risico's die zij moeten nemen. Domeinen van minder belangrijke risico's zouden lichtere maatregelen kunnen toepassen.


Deze aanpak kan de productiviteit en de winst op lange termijn van de instelling redden.

Dezelfde risico's kunnen verschillend worden beoordeeld, afhankelijk van de verschillende sectoren en het bedrijfsmodel. RBA is geschikt voor kleine bedrijven omdat het hen flexibiliteit biedt, afhankelijk van de beoordeling van de specifieke risico's. De RBA is geschikt voor kleine bedrijven omdat het hen flexibiliteit biedt, afhankelijk van de beoordeling van de specifieke risico's.


Risico's en een op regels gebaseerde aanpak: een kritische kijk op het nieuwe en oude regime


 • 1

  De risicobenadering is flexibeler benadering door regels, omdat deze de financiële instellingen de mogelijkheid biedt om de risico's in hun totaal in aanmerking te nemen. De op regels gebaseerde aanpak vereist dat de regels worden nageleefd, ongeacht het onderliggende risico.


 • 2

  Een ander voordeel van de RBA is de prioriteitstelling. De regelaanpak bevordert niet de prioritering en alle voordelen die dit voor de onderneming kan opleveren. RBA helpt bij de allocatie van bronnen en dit kan leiden tot meer winst, minder kosten en minder personeel.


  • 3

   Aan de andere kant kan de toepassing van RBA complexer zijn dan een eenvoudige, op regels gebaseerde aanpak. De professionals moeten de beoordeling van de risico's begrijpen en een overzicht hebben van de status van de onderneming, de positie in de markt, de manier van werken, enz..


Meer informatie over het implementeren van een RBA in uw bedrijf door contact op te nemen met onze professionals.
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese Managing Director
0 opmerkingen
opmerkingen toevoegen

Gerelateerde artikelen

Wat zijn AML-voorschriften voor de cryptocurrency-sector? Leer waarom we regelgeving nodig hebben, wie erbij betrokken i...

Terrorism Financing Wed 15 February 2023

Wat is BMR en hoe verandert het de benchmarks? Leer over het einde van LIBOR en Eonia, en verken de nieuwe benchmarks di...

Thu 20 February 2020

Hoe worden prepaid kaarten misbruikt voor financiële criminaliteit? Leer hoe criminelen prepaid kaarten misbruiken voo...

AML Mon 20 May 2019

Waarom mislukken de meeste AML programma's in banken? Leer hoe compliance-cultuur, opleiding van personeel, transact...

Compliance Mon 15 March 2021
Deskundigen op het gebied van risicobeheer en compliance met de regelgeving

Pideeco is een adviesbureau dat juridische diensten, zakelijke oplossingen, operationele assistentie en educatief materiaal biedt voor professionals in de financiële sector.

We zijn gevestigd in Brussel en zijn gespecialiseerd in diensten voor het naleven van wettelijke risico's in de eurozone.

Pideeco combineert professionele kennis van regelgeving en technische expertise om het bedrijfsreputationele en operationele risico te beschermen. Onze unieke klantgerichte aanpak helpt ons bij het bouwen van strategische en legitieme kostenefficiënte oplossingen.

Als u met ons als team werkt, betekent dit dat u complementaire mensen kunt bereiken, wat out-of-the-box denken en innovatieve visie.

Our Network Leer meer over ons