Gedragsrisico: Hoe kunt u uw principes van goed bestuur verfijnen?

Gedragsrisico is de afgelopen jaren het hoofdthema geweest en de reikwijdte ervan valt buiten de traditionele risicodomeinen zoals liquiditeit, markt-, krediet- en operationeel risico.


Goed gedrag - financiële markt en risicobereidheid
Om te weten of onderneming het juiste risicogedrag heeft kan ze kijken naar collega's in de markt voor benchmarking en aan zelfreflectie te doen, inclusief de trends in de sector.

Aangezien er binnen de financiele dienstverlening niet een maat is, zullen de recente en toekomstige initiatieven afhangen van de sector waarin zij actief zijn, maar ook van de omstandigheden in de markt.

De verschuiving van de focus van resultaten naar principes maakt het gedragsrisico een zeer moeilijk onderwerp voor financiele ondernemingen.

Hoe kunnen de normen voor risicobeheer opnieuw worden ingevoerd?

In de laatste financiele crisis hadden alle financiele instellingen te kampen met ernstige gevolgen van het reputatierisico en hebben ze nog steeds moeite om het deugdelijk bestuur in te voeren en hebben ze zelfs een andere kijk op hoe hun bestuur eruit zou moeten zien.
Elk bedrijf moet de risicobereidheid tot uitdrukking brengen door duidelijk te definieren wat de juiste winstniveau's zijn bij het zakendoen. Dit kan voor de meeste bedrijven een zeer veeleisende oefening zijn. Als er verschillende business lines zijn, zal een geaggregeerde visie nodig zijn en moet een recurrente reflectie deel uitmaken van het bedrijfsbeleid.

Binnen de eurozone zijn geen duidelijke initiatieven in die richting waargenomen. De bevoegde autoriteiten verzamelen informatie zonder feedback te geven. Als adviesbureau hebben we inzichten en methodes die van groot nut kunnen zijn om de juiste koers te varen want "meten is weten".
Gedragsrisico kan worden gezien als onderdeel van compliance, maar ook als interactie met andere risicofuncties en klantenservice (salesforce, commercieel management, operations). Bij gedragsrisico's zal meer nadruk worden gelegd op corporate governance en senior management accountability.

Hulp nodig?

We kunnen u helpen bij het beheer, de procedures en de processen door het combineren van expertise in verschillende sectoren. Niet door het wiel opnieuw uit te vinden, maar door oplossingen op maat uit te rollen die passen bij het bedrijf vanuit een klantgerichte visie; terwijl we tegelijkertijd voortbouwen op de expertise van de IT-bedrijven en de tools achter ons.

Onze cultuur van anticiperen, duidelijke communicatie en sterke luistervaardigheid zorgt voor een robuust kader voor uw bedrijf.

Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha Associate Director
0 opmerkingen
opmerkingen toevoegen

Gerelateerde artikelen

De Europese Commissie heeft onder meer een verslag gepubliceerd over het witwassen van geld en de financiering van terro...

EU Mon 09 September 2019

Transaction monitoring is een essentieel onderdeel van de interne controlemaatregelen van de verplichte entiteiten met b...

Financial firms Mon 16 December 2019

Wat zijn de gevolgen van de recente invoering van de EU-richtlijnen 2015/849 en 2018/843 ter bestrijding van het witwass...

Financial firms Mon 28 August 2017

De vijfde richtlijn tegen het witwassen van geld is onlangs door de Raad van de Europese Unie aangenomen en geeft een aa...

Compliance Sat 12 May 2018
Deskundigen op het gebied van risicobeheer en compliance met de regelgeving

Pideeco is een adviesbureau dat juridische diensten, zakelijke oplossingen, operationele assistentie en educatief materiaal biedt voor professionals in de financiële sector.

We zijn gevestigd in Brussel en zijn gespecialiseerd in diensten voor het naleven van wettelijke risico's in de eurozone.

Pideeco combineert professionele kennis van regelgeving en technische expertise om het bedrijfsreputationele en operationele risico te beschermen. Onze unieke klantgerichte aanpak helpt ons bij het bouwen van strategische en legitieme kostenefficiënte oplossingen.

Als u met ons als team werkt, betekent dit dat u complementaire mensen kunt bereiken, wat out-of-the-box denken en innovatieve visie.

Our Network Leer meer over ons