Op 12 november 2018 vaardigde het Europees Parlement nieuwe regels uit om de strijd tegen het witwassen van geld te intensiveren door middel van de zesde EU-witwasrichtlijn (2018/1673). De lidstaten hebben tot 3 december 2020 de tijd om de zesde antiwitwasrichtlijn om te zetten en de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking te doen treden om aan deze richtlijn te voldoen.


De 6de AML-richtlijn behandelt 4 hoofdpunten.

6th AML Directive
Doel van de nieuwe richtlijn is het Europese kader te harmoniseren en het witwassen van geld in alle lidstaten te onderwerpen aan doeltreffende, evenredige en afschrikkende strafrechtelijke sancties die niet voldoende door alleen de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt.
The 6th Money Laudering Directive treats 4 main points.
1. A more complete definition of "criminal activity"
2. Expanded liability and sanctions for legal persons
3. A better international co-operation
4. Reinforced punitive measures
More details in the article body

 • 1

  Een meer volledige definitie van "criminele activiteit"
  De 6e AML-richtlijn bevat een lijst van 22 witwasdelicten die alle EU-lidstaten in hun nationale wetgeving strafbaar moeten stellen (tenzij ze reeds in hun strafwetboek zijn opgenomen). Deze lijst omvat cybercriminaliteit, milieudelicten, fiscale delicten, enz. Ondernemingen moeten rekening houden met een dergelijke invoering van nieuwe maatregelen en moeten hun mechanismen, processen en risicobereidheid opnieuw evalueren.


 • 2

  Aansprakelijkheid en sancties voor rechtspersonen
  De 6AMLD breidt de strafrechtelijke aansprakelijkheid uit tot rechtspersonen (vennootschappen, besloten vennootschappen) en tot personen in bepaalde functies (persoon met een vertegenwoordigingsbevoegdheid van de rechtspersoon; met een bevoegdheid om namens de rechtspersoon een beslissing te nemen of controle uit te oefenen binnen de rechtspersoon).
  Ondernemingen zullen hun interne controle- en bestuursmechanismen moeten herzien om overtredingen te voorkomen.


 • 3

  Een betere internationale samenwerking
  De invoering van onderzoeksinstrumenten en -regels zal het mogelijk maken te bepalen welke lidstaat bevoegd zal zijn wanneer een strafbaar feit onder de bevoegdheid van verscheidene lidstaten valt. Dit zal een efficiëntere en snellere grensoverschrijdende samenwerking tussen de lidstaten mogelijk maken.


 • 4

  Versterkte repressieve maatregelen
  De strafmaatregelen voor particulieren zijn versterkt en sommige zijn ingevoerd voor rechtspersonen. De maximumgevangenisstraf voor witwasmisdrijven bedraagt ten minste vier jaar. De lidstaten moeten er ook voor zorgen dat zij aanvullende sancties of maatregelen hebben, zoals boetes, een tijdelijk verbod op sociale bijstand, een tijdelijk verbod op het uitoefenen van commerciële activiteiten en een verbod op het uitoefenen van een overheidsbaan.
  Wat de juridische organisaties/personen betreft, omvatten de strafmaatregelen onder meer verbeurdverklaring van commerciële activiteiten, uitsluiting van de toegang tot overheidsfinanciering of zelfs gerechtelijke liquidatie. Bedrijven zullen moeten nadenken over een versterking van hun inspanningen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme om het risico van strafrechtelijke vervolging te verminderen.

Als u meer wilt weten over het regelgevend kader van de zesde richtlijn ter bestrijding van het witwassen van geld (6AMLD), aarzel dan niet om contact op te nemen met onze compliance consulting services!
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha Managing Director
0 opmerkingen
opmerkingen toevoegen

Gerelateerde artikelen

Wat zijn de belangrijkste EU-richtlijnen met betrekking tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme? In...

Money Laundering Wed 15 March 2023

Hoe wassen criminelen hun vuile geld wit? Ontdek hoe loot boxes, carding en hacken wordt gebruikt om geld wit te wassen ...

Compliance Mon 09 March 2020

De EU-banksector is opgeschrikt door verschillende schandalen in verband met witwassen. Lees hoe het EU-verslag 2019 ov...

European Commission Mon 09 September 2019

Wat is grensoverschrijdende distributie van beleggingsfondsen? Leer hoe het beleggingsfondsenlandschap is veranderd en ...

EU Thu 08 November 2018
Deskundigen op het gebied van risicobeheer en compliance met de regelgeving

Pideeco is een adviesbureau dat juridische diensten, zakelijke oplossingen, operationele assistentie en educatief materiaal biedt voor professionals in de financiële sector.

We zijn gevestigd in Brussel en zijn gespecialiseerd in diensten voor het naleven van wettelijke risico's in de eurozone.

Pideeco combineert professionele kennis van regelgeving en technische expertise om het bedrijfsreputationele en operationele risico te beschermen. Onze unieke klantgerichte aanpak helpt ons bij het bouwen van strategische en legitieme kostenefficiënte oplossingen.

Als u met ons als team werkt, betekent dit dat u complementaire mensen kunt bereiken, wat out-of-the-box denken en innovatieve visie.

Our Network Leer meer over ons