Het nalevingsrisico is een van de grootste zorgen van de banksector. Het niet naleven van de regels kan een impact hebben op de reputatie van het merk en kan leiden tot een afname van de klantenpopulatie van het merk. Gebrek aan due diligence in transacties en klantenmonitoring kan de bank terecht brengen naar kostbare en tijdrovende juridische procedures.

In maart 2019 waren de namen van drie vooraanstaande Belgische banken (ING België, KBC en BNP Paribas Fortis) betrokken bij beschuldigingen van witwassen van illegaal Russisch geld. OCCRP, die wordt beheerd door het Journalism Development Network heeft informatie onthuld over dit schandaal en nog veel meer. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de hoeveelheid geld die wereldwijd per jaar wordt witgewassen, geschat op 2 tot 5% van het mondiale BBP, of bijna 2 biljoen dollar.Bazel is een "reeks maatregelen die op internationaal niveau door het Bazelse Comité voor het bankentoezicht zijn vastgesteld als reactie op de financiële crisis van 2007-2009". In de lidstaten van de Europese Unie zijn de Bazelnormen geïmplementeerd in het "CRD-IV-pakket" (Richtlijn Kapitaalvereisten en Verordening). In december 2018 hebben het Europees Parlement en de Raad wijzigingen voorgesteld in het huidige CRD-IV-pakket van conferentieruimtedocumenten om de meest recente reguleringsnormen voor banken, zoals uiteengezet in het Bazel III-akkoord, ten uitvoer te leggen. Het doel van een geavanceerd regelgevingskader is de banksector te beschermen tegen een recessie die gevolgen zal hebben voor de rest van het financiële stelsel en de reële economie.
Bazel is een "internationaal overeengekomen pakket maatregelen dat is ontwikkeld door het Bazel Comité voor het bankentoezicht als reactie op de financiële crisis van 2007-2009". In de lidstaten van de Europese Unie zijn de Bazelse normen geïmplementeerd met het zogenaamde "CRD-IV-pakket" (Capital Requirements Directive). In december 2017 hebben het Europees Parlement en de Raad voorgesteld om wijzigingen in het huidige CRD-IV-pakket, de meest recente regelgevende normen voor banken, zoals bepaald in Bazel III, ten uitvoer te leggen. Een geavanceerd regelgevingskader heeft tot doel de banksector te beschermen tegen een recessie die gevolgen zal hebben voor de rest van het financiële stelsel en de reële economie. Basel III: Finalising Post-Crisis Reform zou op 1 januari 2023 worden ingevoerd, maar de EU-lidstaten zijn overeengekomen de invoering uit te stellen tot januari 2025. Het uitstel werd gerechtvaardigd door de economische gevolgen van COVID-19.
Bazel 3 EU-beginselen - Pilaren
In België, De wet van 25 April 2014 is de basis voor de compliance verplictingen van banken, krediet en financiële instellingen etc. De wet van 25 april 2014 is herzien bij de wet van 26 november 2021 ter uitvoering van de EU-richtlijn 2019/2162. Zoals voor Verzekeringsmaatschappijen, is de onafhankelijkheid van de controle functies ook in banken zeer belangrijk. Banken moeten een onafhankelijke compliance functie hebben om te waarborgen dat de bank en zijn hoger kader, zijn medewerkers, en zijn vertegenwoordigers en verbonden agenten het reglementair kader, de regels van goed gedrag en het integriteitsbeleid naleven.


De banksector wordt geconfronteerd met regelgevingsvereisten en uitdagingen op het gebied van naleving, zoals - Voortdurend evoluerende regelgeving op internationaal en Europees niveau. - Risicobeheer. - Witwassen van geld - Rapportage: een goede rapportage is een veeleisend proces voor banken die in verschillende jurisdicties actief zijn. - BBPR-vereisten. Aangezien banken grote hoeveelheden persoonlijke informatie verwerken, blijft de opslag en het beheer van gegevens een belangrijk nalevingsproject.
De banksector wordt geconfronteerd met wettelijke vereisten en compliance-uitdagingen zoals:

  • Voortdurend veranderende regelgeving op internationaal en Europees niveau. De Compliance functie wordt steeds veeleisender. Kleinere banken met zwakke compliance-afdelingen tot nu toe, moeten het aantal professionals, IT-tools en hun werkvaardigheid vergroten.

  • Risicobeheer. Bazel III verhoogt de druk op de juiste detectie, meting en rapportering van risico's. De druk op de juiste detectie, meting en rapportage van risico's neemt toe. Opkomende risico's zijn een constante bedreiging. Risicofuncties in banken moeten hun werkwijze veranderen, innovatie mogelijk maken en kostenefficiënter worden.

  • Geld witwassen. Schandalen kwamen de laatste tijd aan het licht en er werden grote hoeveelheden geld witgewassen via Europese banken. De banken blijven aansprakelijk, ook al zijn ze niet op de hoogte van het witwassen van geld.

  • In 2016 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de vergunning van Trasta Komercbanka ingetrokken omdat de bank op verschillende manieren de bepalingen voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme heeft geschonden. De bank was betrokken bij de zogenaamde "Russische wasserette", een internationale witwasregeling. Bij hetzelfde schandaal was ook de Deutsche Bank betrokken. Het OCCRP publiceerde onlangs dat het interne onderzoek van de bank aan het licht heeft gebracht dat de bank mogelijk wordt bestraft voor het niet naleven van de AML-wetgeving en dat het hoger management van de bank het risico loopt te worden vervolgd. Volgens de krant was de bank niet op de hoogte van het feit dat de bank miljarden aan illegale activiteiten besteedde.

    .
  • Rapportage: correcte rapportage is een veeleisend proces voor banken die in verschillende rechtsgebieden actief zijn. Elke jurisdictie heeft verschillende rapporteringsstandaarden, wat de rapporteringsprojecten ingewikkelder maakt.
  • .
  • GDPR eisen. Aangezien banken grote hoeveelheden persoonlijke informatie verwerken, blijft de opslag en het beheer van gegevens een belangrijk nalevingsproject. Sommige banken proberen te profiteren van het BBPR door hun naleving van de regelgeving te bevorderen en zo het vertrouwen en de betrokkenheid van klanten te vergroten.

Compliance is voor banken een kernactiviteit geworden. Banken moeten een top-downbenadering in overeenstemming met de voorschriften. Het hoge management moet het rolmodel zijn voor het personeel en de functies van de entiteit. Opleiding en een open dialoog tussen professionals op c-niveau en ander personeel moeten regelmatig plaatsvinden om de soepele integratie van veranderingen in het compliancekader te verzekeren.
Meer informatie over de banksector en eventuele uitdagingen op het gebied van naleving van de regelgeving door contact op te nemen met onze professionals.
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha Managing Director
0 opmerkingen
opmerkingen toevoegen

Gerelateerde artikelen

Wat is een Enterprise Wide Risk Assessment of EWRA? Leer hoe het entiteiten helpt te begrijpen welk deel van hun bedrij...

Compliance Mon 17 June 2019

Hoe is de verzekerings- en herverzekeringsmarkt in de EU gereguleerd? Leer meer over Solvency II, PRIIPS en KID's.

Belgium Wed 17 April 2019

Wat zijn de gevolgen van de recente invoering van de EU-richtlijnen 2015/849 en 2018/843 ter bestrijding van het witwass...

Financial firms Mon 28 August 2017

Is het UBO-register nuttig tijdens KYC-processen? Leer hoe en waarom het belangrijk is om Ultimate Beneficial Owners te...

Financial Institutions Tue 10 December 2019
Deskundigen op het gebied van risicobeheer en compliance met de regelgeving

Pideeco is een adviesbureau dat juridische diensten, zakelijke oplossingen, operationele assistentie en educatief materiaal biedt voor professionals in de financiële sector.

We zijn gevestigd in Brussel en zijn gespecialiseerd in diensten voor het naleven van wettelijke risico's in de eurozone.

Pideeco combineert professionele kennis van regelgeving en technische expertise om het bedrijfsreputationele en operationele risico te beschermen. Onze unieke klantgerichte aanpak helpt ons bij het bouwen van strategische en legitieme kostenefficiënte oplossingen.

Als u met ons als team werkt, betekent dit dat u complementaire mensen kunt bereiken, wat out-of-the-box denken en innovatieve visie.

Our Network Leer meer over ons