Compliance Consultancy
Risk management and Consultancy firm

Politiek prominente personen

Compliance Consultancy Financial Crime Politiek prominente personen

Het concept van de politiek prominente persoon (PEP) is essentieel om te begrijpen door uw financiële onderneming. Als onderdeel van hun KYC-procedure, moeten financiële ondernemingen die zich onderwerpen aan AML-regelgeving moeten hogere waakzaamheidsnormen voor hun PEP's opstellen en toepassen. Deze praktische uitvoering kan gecompliceerd zijn omdat de criteria breed zijn: verschillende internationale standaarden en FATF's publiceren vaak updates in deze aanbevelingen.


Wat is een Politically Exposed Person (PEP) ?

Wat is een PEP? Politiek prominente persoon - KYC & AML
Personen die meer blootgesteld zijn aan bijzondere risico's vanwege de essentiële publieke functies (politieke, juridische of administratieve) die zij uitoefenen of hebben uitgeoefend. Ze zijn vatbaar voor omkoping of corruptie vanwege hun prominente invloed, positie of openbaar gezag. Bovendien zal elke naaste medewerker of familielid van een dergelijke persoon ook als een risico worden beschouwd en kan hij of zij worden toegevoegd aan de beoogde lijst van een bedrijf.


Wat is een adequaat risicobeheer?

De anti-witwasrichtlijn en de Belgische nationale wet bepalen dat financiële instellingen moeten beschikken over "adequate risicobeheerssystemen, met inbegrip van passende risico gecorrigeerde procedures, om te bepalen of de cliënt, een agent van de cliënt of de uiteindelijke begunstigde van de cliënt een politiek prominente persoon is of is geworden" § 2 van hetzelfde artikel geeft aan dat deze systemen de levensverzekeringsmaatschappijen ook het recht geven om de gevallen te identificeren waarin een begunstigde van een contractlevensverzekering en, in voorkomend geval, een uiteindelijk gerechtigde van de begunstigde van een dergelijk contract een PEP is.
Compliance met KYC & AML PEP due diligence obligation


Hoe een PEP-evaluatie uit te voeren - Politiek prominente persoon - KYC & AML
Met het oog op een grotere waakzaamheid ten aanzien van PEP's is de eerste verplichting van financiële instellingen om een procedure en een instrument in te voeren voor het opsporen van transacties of zakelijke relaties waarbij een of meer personen aan de criteria voldoen. Dit instrument moet enerzijds deze opsporing mogelijk maken tijdens de uitvoering van incidentele verrichtingen of bij het aangaan van een zakenrelatie, maar moet anderzijds ook de opsporing mogelijk maken van de zakenrelaties waarbij één of meer personen die betrokken zijn bij één van de hierboven vermelde kwaliteiten in de loop van de zakenrelatie het statuut van PEP hebben verworven.Invoering van National PEP

Voor de vierde wijziging van de AML-richtlijn heeft het concept van nationale pep aangenomen. De richtlijn bevat een niet-uitputtende lijst van prominente publieke functies:

  • staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen;
  • parlementariërs of leden van soortgelijke wetgevende organen;
  • leden van de bestuursorganen van politieke partijen;
  • leden van de hoogste rechtscolleges, grondwettelijke hoven of andere hooggerechtshoven, met inbegrip van de administratieve hoven, waarvan de beslissingen niet vatbaar zijn voor hoger beroep, behalve in uitzonderlijke omstandigheden;
  • leden van de rechtbanken of raden van bestuur van centrale banken;
  • ambassadeurs, consuls, belastingschuldigen en hoge officieren van de strijdkrachten;
  • leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de overheidsbedrijven;
  • directeuren, adjunct-directeuren en leden van de raad van bestuur of van de raad van bestuur van een internationale organisatie, of personen met een gelijkaardige functie binnen deze organisatie.
Compliance with AMLD4 - KYC & AML PEP Nationals ReviewPideeco: Customer due diligence onderzoek platform

In een continue dynamische omgeving kan het voor menselijke analisten al snel onmogelijk worden om het evoluerende spoor van wereldwijd politiek prominente personen en hun familie en zakenrelaties te volgen.

Bij Pideeco hebben we besloten om een evolutie teweeg te brengen en af te wijken van een louter manuele aanpak met menselijke interactie, wat niet strookt met de moderne visie. We richten ons op het ontwikkelen van gefundeerde oplossingen die echte business professionals helpen om de beste beoordeling te maken, ondersteund door de beste informatie aan hun zijde.KYC en AML - Politiek prominente personen - Digitale Oplossing


Pideeco Screening oplossingen bieden geavanceerde monitoring van ongestructureerde en gestructureerde gegevensbronnen om bestaande risicosignalen beter te identificeren. Onze oplossing omvat de verificatie van alle verplichte risicobeoordelingscriteria. De database wordt voortdurend bijgewerkt met (inter-)nationale ambtenaren en een andere relevante lijst van gesanctioneerde personen of entiteiten. Verder bezit Pideeco een Belgische nationale lijst van politiek prominente personen en voert dagelijks updates uit van de informatie die het bevat.

Pideeco Customer Due Diligence platform biedt een breed scala aan middelen en workflows en stelt u in staat om uw klantenrisicobeoordeling en ontwikkelingen te centraliseren in één beveiligde locatie.

Was this service page helpful ?  
Terrorist Financing - Compliance Consultancy
Terrorist Financing

The financing of terrorism is defined as the distribution or collection of funds, in ...

Know Your Customer - Compliance Consultancy
Know Your Customer

Financial institutions must be able to identify and verify the identity of their cus...

Customer Due Diligence - Compliance Consultancy
Customer Due Diligence

The Customer Due Diligence (hereafter “CDD”) investigation is required by EU juri...

Sanctions and Embargoes - Compliance Consultancy
Sanctions and Embargoes

Due to globalisation, companies are increasingly exposed to the risk of sanctions, op...

Payment Service Directive 2 - Compliance Consultancy
Payment Service Directive 2

The idea behind the Payment Service Directives (PSD) aims at simplifying the lives of...

FATCA - Compliance Consultancy
FATCA

Do you know FATCA?The Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") was enacte...

Anti Bribery and Corruption - Compliance Consultancy
Anti Bribery and Corruption

Fighting against dumping and bribery is required for any company. Suspicions of corr...

MiFID MiFIR - Compliance Consultancy
MiFID MiFIR

The Directive 2014/65/EU (hereafter the "Directive") on markets in financia...

Market Abuse - Compliance Consultancy
Market Abuse

Market Abuse is a concept that encompasses unlawful behaviour in the financial market...

Screening - Compliance Consultancy
Screening

Are you familiar with the term "screening" or are you wondering what does it ...

Anti Fraud - Compliance Consultancy
Anti Fraud

Fraud is one of the most damaging risks your business can faceWe are in a persistent ...

Anti Money Laundering - Compliance Consultancy
Anti Money Laundering

Anti-money laundering compliance regulations are a challenge for financial institutio...

Insider Dealing - Compliance Consultancy
Insider Dealing

Insider dealing (the term "insider trading" is also frequently used) arises w...

Politically Exposed Persons - Compliance Consultancy
Politically Exposed Persons

It is essential that your financial company understands the concept of Politically Ex...

Cryptocurrencies - Compliance Consultancy
Cryptocurrencies

What are the dangers of cryptocurrencies?Cryptocurrencies are virtual or digital curr...

Cybersecurity - Compliance Consultancy
Cybersecurity

Faced with the outbreak of highly targeted attacks and a highly regulated environment...

Common Reporting Standard - Compliance Consultancy
Common Reporting Standard

Where does the Common Reporting Standard (CRS) idea comes from ?The concept of agreei...

Get in touch with us - Compliance Consultancy
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol defines Financial Crime as "illegal acts committed by an individual or a group of individuals to obtain a financial or professional advant...

Return to financial crime
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Luisa Nadege Cafi - Pideeco Network Partner
Luisa Nadege Cafi
Junior Consultant
Discover
Damian Vildosola Truche - Pideeco Network Partner
Damian Vildosola Truche
Senior Consultant
Discover
Ruben Constantino David - Pideeco Network Partner
Ruben Constantino David
Junior Consultant
Discover
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Managing Director
Discover
Conduct Risk - Changing governance principles
Oscar Canario da Cunha

Conduct Risk has been the hot topic during the past few years and its scope falls outside the traditional domains of risk like liquidity, market, credit and operational risk. Looking at peers in the market will allow benchmarking and reflection if the company maintain...

Read more Author What else ?
Conduct Risk - Changing governance principles - Pideeco Journal