Hoe kunnen efficiënte normen voor deugdelijk bestuur implementeren?

Hoe kunnen efficiënte normen voor deugdelijk bestuur implementeren?

Het is een kader waarbinnen operationele en gedragsnormen voor de raad van bestuur, het uitvoerend management en het bredere personeel worden vastgesteld. Hiërarchie in harmonie. Het komt grotendeels in een verantwoordingsbeweging, beter management en betere controle. Het is hoofdzakelijk gebaseerd op de principes van transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid.

Het bestrijkt een aantal verschillende aspecten en omvat alle processen, voorschriften en wetten die bedoeld zijn om de manier waarop het bedrijf bestuurd, beheerd en gecontroleerd wordt te kaderen.

Corporate Governance kan worden omschreven als een geheel van relaties tussen het management, de raad van bestuur, de aandeelhouders en andere belanghebbenden van een onderneming en de, structuur via welke de doelstellingen van de onderneming worden bepaald.

Een goede corporate governance is essentieel om de groei van de onderneming te ondersteunen. Goed bestuur biedt mechanismen om het leiderschap, de integriteit en de transparantie in de besluitvorming te waarborgen. Het moet helpen bij het bepalen van de doelstellingen van de onderneming, de middelen om deze te bereiken en de wijze waarop de prestaties kunnen worden beoordeeld.

De mechanismen van goed bestuur kunnen blijken uit normen voor goede praktijken met betrekking tot sterk leiderschap, een positieve cultuur, een beloningsbeleid, de aanwezigheid van onafhankelijke bestuurders, de bekendmaking van de rol en de structuur van de onderneming en een krachtig risicobeheer.. Dit alles stimuleert en versterkt het gedrag dat ervoor zorgt dat de vertegenwoordigers van het bedrijf handelen om de langetermijnbelangen van het bedrijf en zijn aandeelhouders te beschermen.
Wilt u meer weten over wat Pideeco voor uw bedrijf kan betekenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen !
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha Associate Director
+ GEKOPPELD ARTIKELEN

In de huidige uitdagende omgeving staan financiële instellingen bloot aan het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en sancties, waardoor het noodzakelijk is preventieve maatregelen te nemen om de risico...

In de huidige uitdagende omgeving staan financiële instellingen bloot aan het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en sancties, waardoor het noodzakelijk is preventieve maatregelen te nemen om de risico...

Weegschaal is de cryptografie die Facebook creëert op basis van de Blockchain technologie. Richtend op de ongeveer 1,7 miljard mensen rond de wereld die geen toegang tot een traditionele bankrekening hebben, streeft de ...

De EU-lidstaten hebben tot 3 december 2020 de tijd om de Zesde Richtlijn 6AMLD om te zetten en de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking te doen treden om aan de EU-witwasrichtlijn 2018/1673 te vo...

0 opmerkingen
opmerkingen toevoegen