Psd2, Brexit & opkomst van de markt voor betalingsdiensten in België

Op 6 augustus 2019, publiceerde de Nationale Bank van België (NBB) een persbericht waarin werd aangekondigd dat het aantal aanvragen voor de uitvoering van betalingsactiviteiten in België in 2019 aanzienlijk is toegenomen. In totaal zijn er nu 34 bedrijven met een vergunning van en toezicht op de NBB, in vergelijking met 2014, toen slechts 21 bedrijven een vergunning hadden. Volgens de NBB is de groei het gevolg van de komende Brexit en de invoering van de tweede Richtlijn Betalingsdiensten ("PSD2") - Richtlijn (EU) 2015/2366. Het is interessant om te begrijpen hoe deze twee factoren de groei van de markt voor betalingsdiensten in België hebben bevorderd.

Het eerdergenoemde persbericht volgde op de publicatie van het Jaarlijks NBB-jaarverslag over de financiële marktinfrastructuren en betalingsdiensten van de NBB in juni 2019. Dit document onderstreept op interessante wijze hoe veranderingen in wetgeving en politiek (Brexit) de financiële markten en betalingsdiensten hebben beïnvloed.


PSD2 is de tweede versie van de Richtlijn Betalingsdiensten die in 2007 is aangenomen. In België werd de richtlijn in 2018 in de Belgische wetgeving omgezet met de wet van 11 maart 2018.

PSD2 is het antwoord op de behoefte aan Open Banking. De richtlijn roept op tot het openen van de infrastructuur van de betaalrekening. Open bankieren is een model dat de banken verplicht om hun informatiesystemen (met toestemming van de klant) open te stellen voor derden, de zogenaamde "third party providers" of "TPP's".
PSD2 is de tweede versie van de Richtlijn Betalingsdiensten die in 2007 is aangenomen. In België werd de richtlijn in 2018 met de wet van 11 maart 2018 omgezet in de Belgische wetgeving.

Betalingsdiensten zijn diensten die het mogelijk maken contant geld te storten op of op te nemen van bijvoorbeeld een bankrekening, alsmede alle verrichtingen die nodig zijn om de rekening te beheren. Het kan gaan om geldovermakingen, automatische afschrijvingen, overschrijvingen en kaartbetalingen.PSD2 is het antwoord op de behoefte aan Open Banking. De richtlijn roept op tot het openstellen van de infrastructuur van de betaalrekening. Open bankieren is een model dat vereist dat de banken (met toestemming van de klant) hun informatiesystemen openen (met toestemming van de klant) voor derde partijen, de zogenaamde derde partijen of "TPP's".

Anti-witwassen van geld - Compliance Consultancy
De Payment Service Directive 2

Bent u op zoek naar meer gedetailleerde informatie over de PSD2 ? Volg de Diensten pagina voor meer inzichten.
Het NBB-rapport spreekt zich uit over het feit dat reeds twee belangrijke entiteiten, Moneygram en eBury, hun bedrijf van het Verenigd Koninkrijk naar België hebben verplaatst, vanwege de aanstaande uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Landen als Luxemburg, België en Nederland zijn begonnen met het verwelkomen van Britse entiteiten.

Aangezien Brexit gepland is voor oktober 2019, willen veel digitale betalingsentiteiten zich indekken en een plaats in de interne markt behouden.

Bovendien zijn veel entiteiten lid van de Single European Payments Area (SEPA). Het Verenigd Koninkrijk maakt momenteel deel uit van het geografische toepassingsgebied van de SEPA-regelingen vanwege zijn EU-lidmaatschap. De European Payments Council publiceerde in maart 2019, een document waarin de Raad verschillende scenario's met betrekking tot SEPA en Brexit analyseert. Volgens het rapport nemen 84 Britse betalingsdienstaanbieders (PSP's) deel aan de SEPA Credit Transfer (SCT) regeling, 40 aan de SEPA Direct Debit (SDD) Core regeling, 27 aan de SDD B2B regeling en 5 aan de SCT Instant regeling. Hoewel de scenario's de deur lijken open te laten voor deelname aan SEPA, zelfs in het geval van een harde Brexit, heeft de onzekerheid ertoe geleid dat veel bedrijven hun activiteiten in de EU-lidstaten hebben verplaatst. België is een eurocentrisch land en dit geeft vertrouwen aan de bedrijven die hun positie in de Unie willen behouden.


Brexit en PSD2 hebben in 2019 geleid tot een aanzienlijke toename van het betalingsverkeer in België. Wat overblijft, is om te zien of de stijging zich zal voortzetten en hoe België van deze tendens zal profiteren.
Heb je je interesse? Ga niet weg!
Als u geïnteresseerd bent in het leren over onze Consultantdiensten voor naleving van de regelgeving
Blader door ons dagboek voor meer interessante regelgevend nieuws en artikelen
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet Senior Consultant
0 opmerkingen
opmerkingen toevoegen

Gerelateerde artikelen

Aangezien PEP's een controversieel onderwerp zijn in de banksector, is het belangrijk een verscherpt klantenonderzoe...

KYC Wed 28 December 2022

Wat is DLU4? Leer meer over het Belgische wettelijke kader voor de fiscale regularisatie van Belgische buitenlandse reke...

EU Mon 24 June 2019

Wat zijn Golden Visa-programma's en hoe worden ze gebruikt om corruptie en het witwassen van geld te propageren? Lee...

KYC Fri 25 November 2022

Hoe zoek je een btw-nummer voor een bedrijf in Europa? Leer meer over de redenen om een btw-nummer op te zoeken en alle...

KYC Mon 09 December 2019
Deskundigen op het gebied van risicobeheer en compliance met de regelgeving

Pideeco is een adviesbureau dat juridische diensten, zakelijke oplossingen, operationele assistentie en educatief materiaal biedt voor professionals in de financiële sector.

We zijn gevestigd in Brussel en zijn gespecialiseerd in diensten voor het naleven van wettelijke risico's in de eurozone.

Pideeco combineert professionele kennis van regelgeving en technische expertise om het bedrijfsreputationele en operationele risico te beschermen. Onze unieke klantgerichte aanpak helpt ons bij het bouwen van strategische en legitieme kostenefficiënte oplossingen.

Als u met ons als team werkt, betekent dit dat u complementaire mensen kunt bereiken, wat out-of-the-box denken en innovatieve visie.

Our Network Leer meer over ons