Resultaten van de FATF-plenaire week van oktober 2019

Een week lang, van 13 tot 18 oktober, kwamen vertegenwoordigers van 205 landen en rechtsgebieden, het IMF, de VN, de Wereldbank en andere organisaties (OESO, OVSE, Europol, Egmont Group of Financial Intelligence Units, ....) bijeen in Parijs voor de week van de Financial Action Task Force (FATF).

Deze week is de eerste bijeenkomst onder het Chinese voorzitterschap van de FATF-president Xiangmin Liu van de Volksrepubliek China. De meest kritische initiatieven die tijdens de plenaire week van de FATF zijn besproken, zijn het witwasrisico van "stablecoins" en andere opkomende activa en het begrijpen en benutten van het gebruik van de digitale identiteit.


Risico's op het witwassen van geld door "stablecoins" en andere opkomende activa

De FATF heeft overeenstemming bereikt over de wijze waarop moet worden bepaald of landen de nodige stappen hebben ondernomen om de nieuwe vereisten ten uitvoer te leggen. Gezien het mondiale karakter van de virtuele activasector moeten landen en hun regeringen het belang inzien van een snelle implementatie van deze vereisten door het begrijpen van de risico's en het waarborgen van een effectief toezicht op de sector.
De FATF reageert op de ontwikkelingen en zal actief met de particuliere sector samenwerken om de FATF-vereisten te verduidelijken.
De opkomende activa zoals stabiele munten, samen met hun wereldwijde aanbiedingsnetwerken en -platforms, kunnen het ecosysteem van virtuele activa potentieel veranderen en gevolgen hebben voor de risico's van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Stablecoins zijn virtuele deviezen die ontworpen zijn om de volatiliteit van de prijs van de stabiele munt te minimaliseren ten opzichte van een stabiel activum of mandje activa..

Stablecoins en hun dienstverleners zullen onderworpen zijn aan de FATF-standaarden, hetzij als virtuele activa en virtuele activadienstverleners, hetzij als traditionele financiële activa en hun dienstverleners. Het verscherpte FATF-toezicht op opkomende activa zal een aandachtspunt blijven. Het is aan de nationale autoriteiten om de regels door middel van wet- en regelgeving ten uitvoer te leggen. De FATF zal de toepassing van haar normen in de hele wereld blijven bevorderen en ervoor zorgen dat deze normen relevant zijn en dat zij snel kunnen worden toegepast.


Begrijpen en benutten van het gebruik van digitale identiteit

Het digitale betalingsverkeer groeit sterk. Klantidentificatie is belangrijk om te voorkomen dat misdadigers/terroristen geld inzamelen en verplaatsen. Maar in de digitale wereld zijn er meerdere methoden om klanten te identificeren. Een document met de richtlijnen van de FATF over het gebruik van digitale identiteit wordt momenteel geformaliseerd. Dit document zal overheden, financiële instellingen en anderen helpen om een risicogebaseerde aanpak toe te passen bij het gebruik van digitale identificatiesystemen.
De FATF is niet tegen financiële innovaties, maar wil veilige ruimtes. Bedrijven moeten verantwoordelijk zijn en helpen om de 'veiligheid' van de financiële markt te waarborgen.


Andere onderwerpen die tijdens de plenaire week van de FAG zijn besproken

Tijdens deze week zijn voor bepaalde landen verschillende beoordelingen gemaakt, zoals Turkije, Noorwegen en Brazilië. In het vorige artikel werd het geval van Pakistan benadrukt vanwege de tekortkomingen van het AML/TTF-systeem en de vraag of Pakistan al dan niet op de controlelijst van de FATF zou blijven staan. Er is besloten dat Pakistan op de grijze lijst blijft staan tot februari 2020, de tijd om alle aanbevelingen volledig na te leven. Pakistan heeft niet al zijn verplichtingen binnen de termijnen vervuld en de FAG is bezorgd over het gebrek aan vooruitgang in Pakistan op het vlak van de risico's ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Wat Iran betreft, heeft de FATF een deadline (februari 2020) vastgesteld om te voldoen aan de internationale normen inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme. Indien Iran geen actie onderneemt, zal de FATF tegenmaatregelen nemen.

FVoltallige FATF-week oktober 2019
FAG Plenaire week AML Bespreking AML 2019

Heb je het vorige gerelateerde artikel gemist? Volg het artikel voor meer inzichten.De FATF heeft ook haar lijst van jurisdicties met strategische tekortkomingen herzien. De lijst identificeert de rechtsgebieden met de meest strategische AML/CTF-gebreken. De FATF is zich ervan bewust dat elk rechtsgebied met zijn eigen situatie te maken heeft en aanvaardt de verbintenissen en termijnen die elk rechtsgebied voorstelt. Indien de termijnen niet worden nageleefd, blijven de jurisdicties op de lijst staan. In de loop van het komende jaar zal de FATF samen met andere landen een evaluatie uitvoeren, aangezien nog niet alle jurisdicties zijn herzien.

FATF GAFI blacklist countries

Andere strategische initiatieven zijn genomen. Een daarvan is "Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons". De FATF herkende het document over dit onderwerp en publiceerde het op zijn website. In dit document staan de belangrijkste elementen voor een effectief systeem en de uitdagingen die worden voorspeld, inclusief relevante voorbeelden.

FATF counries ranking consolidated assessment
Business Intelligence meets Data Visualization

Niet te missen onze FATF geconsolideerde beoordeling van de technische en effectiviteit van onze FATF-ranglijst met betrekking tot de lidstaten AML/CTF-aanbevelingen.

Hulp nodig?

Pideeco voert onafhankelijke Compliance reviews uit om financiële instellingen meer inzicht te geven in hun prestaties op het gebied van regelgeving. Wij kunnen u helpen bij uw bedrijfsrisicobeoordeling en ervoor zorgen dat alle wettelijke vereisten naar behoren worden afgedekt.
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet Senior Consultant
0 opmerkingen
opmerkingen toevoegen

Gerelateerde artikelen

Is het UBO-register nuttig tijdens KYC-processen? Hoe UBO Register te gebruiken in identificatie- en verificatieprocesse...

AML Tue 10 December 2019

Hawalatransacties zijn gebaseerd op een oud systeem van geldovermakingen dat in grote mate wordt gebruikt in India, het ...

Money Laundering Wed 20 February 2019

De vijfde richtlijn tegen het witwassen van geld is onlangs door de Raad van de Europese Unie aangenomen en geeft een aa...

AML Sat 12 May 2018

De laatste tijd heeft devijfde antiwitwasrichtlijn van de EU (AMLD5 ) nog steeds bijzondere aandacht voor innovatieve b...

AML Mon 20 May 2019
Deskundigen op het gebied van risicobeheer en compliance met de regelgeving

Pideeco is een adviesbureau dat juridische diensten, zakelijke oplossingen, operationele assistentie en educatief materiaal biedt voor professionals in de financiële sector.

We zijn gevestigd in Brussel en zijn gespecialiseerd in diensten voor het naleven van wettelijke risico's in de eurozone.

Pideeco combineert professionele kennis van regelgeving en technische expertise om het bedrijfsreputationele en operationele risico te beschermen. Onze unieke klantgerichte aanpak helpt ons bij het bouwen van strategische en legitieme kostenefficiënte oplossingen.

Als u met ons als team werkt, betekent dit dat u complementaire mensen kunt bereiken, wat out-of-the-box denken en innovatieve visie.

Our Network Leer meer over ons