Een week lang, van 13 tot 18 oktober, kwamen vertegenwoordigers van 205 landen en rechtsgebieden, het IMF, de VN, de Wereldbank en andere organisaties (OESO, OVSE, Europol, Egmont Group of Financial Intelligence Units, ....) bijeen in Parijs voor de week van de Financial Action Task Force (FATF).

Deze week is de eerste bijeenkomst onder het Chinese voorzitterschap van de FATF-president Xiangmin Liu van de Volksrepubliek China. Verscheidene AML-onderwerpen lagen op tafel, waaronder witwasrisico's in verband met "stablecoins" en andere opkomende virtuele activa, alsook het inzicht in en het gebruik van digitale identiteit.

Pakistan grey list FATF
Ook was er de vraag of Pakistan op de grijze lijst van landen met AML/CTF-tekortkomingen moet blijven staan dan wel samen met Noord-Korea en Iran op de zwarte lijst moet worden geplaatst. De Pakistaanse delegatie, onder leiding van minister van Economische Zaken Hammad Azhar, was daar om de corrigerende maatregelen te verdedigen die zijn land in de loop van het jaar had genomen.


Andere onderwerpen waren de beoordeling van de maatregelen van Rusland en Turkije ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, de bespreking van de bestrijding van geldstromen uit illegale handel in wilde dieren, de aanneming van beste praktijken inzake de uiteindelijke gerechtigden van rechtspersonen, en de meest recente ontwikkelingen in de financiering van ISIL, Al Qaida en aanverwante organisaties.


Risico's op het witwassen van geld door "stablecoins" en andere opkomende activa

De FATF heeft overeenstemming bereikt over de wijze waarop moet worden bepaald of landen de nodige stappen hebben ondernomen om de nieuwe vereisten ten uitvoer te leggen. Gezien het mondiale karakter van de virtuele activasector moeten landen en hun regeringen het belang inzien van een snelle implementatie van deze vereisten door het begrijpen van de risico's en het waarborgen van een effectief toezicht op de sector.

De FATF reageert op de ontwikkelingen en zal actief met de particuliere sector samenwerken om de FATF-vereisten te verduidelijken. De opkomende activa zoals stabiele munten, samen met hun wereldwijde aanbiedingsnetwerken en -platforms, kunnen het ecosysteem van virtuele activa potentieel veranderen en gevolgen hebben voor de risico's van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
FATF stablecoins


Stablecoins zijn virtuele deviezen die ontworpen zijn om de volatiliteit van de prijs van de stabiele munt te minimaliseren ten opzichte van een stabiel activum of mandje activa..


Stablecoins en hun dienstverleners zullen onderworpen zijn aan de FATF-standaarden, hetzij als virtuele activa en virtuele activadienstverleners, hetzij als traditionele financiële activa en hun dienstverleners. Het verscherpte FATF-toezicht op opkomende activa zal een aandachtspunt blijven. Het is aan de nationale autoriteiten om de regels door middel van wet- en regelgeving ten uitvoer te leggen. De FATF zal de toepassing van haar normen in de hele wereld blijven bevorderen en ervoor zorgen dat deze normen relevant zijn en dat zij snel kunnen worden toegepast.


Begrijpen en benutten van het gebruik van digitale identiteit

FATF digital identity
Het digitale betalingsverkeer groeit sterk. Klantidentificatie is belangrijk om te voorkomen dat misdadigers/terroristen geld inzamelen en verplaatsen. Maar in de digitale wereld zijn er meerdere methoden om klanten te identificeren. Een document met de richtlijnen van de FATF over het gebruik van digitale identiteit wordt momenteel geformaliseerd. Dit document zal overheden, financiële instellingen en anderen helpen om een risicogebaseerde aanpak toe te passen bij het gebruik van digitale identificatiesystemen.


De FATF is niet tegen financiële innovaties, maar wil veilige ruimtes. Bedrijven moeten verantwoordelijk zijn en helpen om de 'veiligheid' van de financiële markt te waarborgen.


Andere onderwerpen die tijdens de plenaire week van de FAG zijn besproken

Tijdens deze week zijn voor bepaalde landen verschillende beoordelingen gemaakt, zoals Turkije, Noorwegen en Brazilië. Het geval van Pakistan benadrukt vanwege de tekortkomingen van het AML/CTF-systeem en de vraag of Pakistan al dan niet op de controlelijst van de FATF zou blijven staan. Er is besloten dat Pakistan op de grijze lijst blijft staan tot februari 2020, de tijd om alle aanbevelingen volledig na te leven. Pakistan heeft niet al zijn verplichtingen binnen de termijnen vervuld en de FAG is bezorgd over het gebrek aan vooruitgang in Pakistan op het vlak van de risico's ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Wat Iran betreft, heeft de FATF een deadline (februari 2020) vastgesteld om te voldoen aan de internationale normen inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme. Indien Iran geen actie onderneemt, zal de FATF tegenmaatregelen nemen.

De FATF heeft ook haar lijst van jurisdicties met strategische tekortkomingen herzien. De lijst identificeert de rechtsgebieden met de meest strategische AML/CTF-gebreken. De FATF is zich ervan bewust dat elk rechtsgebied met zijn eigen situatie te maken heeft en aanvaardt de verbintenissen en termijnen die elk rechtsgebied voorstelt. Indien de termijnen niet worden nageleefd, blijven de jurisdicties op de lijst staan. In de loop van het komende jaar zal de FATF samen met andere landen een evaluatie uitvoeren, aangezien nog niet alle jurisdicties zijn herzien.

FATF GAFI blacklist countries

Andere strategische initiatieven zijn genomen. Een daarvan is "Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons". De FATF herkende het document over dit onderwerp en publiceerde het op zijn website. In dit document staan de belangrijkste elementen voor een effectief systeem en de uitdagingen die worden voorspeld, inclusief relevante voorbeelden.


Na afloop van de plenaire vergadering

De FATF ging verder met het analyseren van de implicaties van stablecoins met betrekking tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, wat resulteerde in een in juni 2020 gepubliceerd rapport met de titel "FATF Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on So-called Stablecoins." In het rapport geeft de FATF een diepgaande analyse van de risico's van stablecoins en het witwassen van geld, het wereldwijde AML/CTF-kader voor virtuele activa, en de toepassing van herziene FATF-normen op stablecoins.
FATF analysis stablecoins money laundering terrorist financing


In maart 2020 publiceerden zij ook een richtsnoeren inzake digitale identiteit. Het document is bedoeld voor overheden en gereguleerde entiteiten over de relevante achtergrond voor aanbieders van digitale identiteitsdiensten. Het schetst veel voorkomende voorbeelden van digitale identiteiten, de voordelen ervan, en hoe ze de financiële inclusie ondersteunen.

Pakistan, daarentegen, werd op de grijze lijst gehouden. Tijdens de plenaire vergadering die in oktober 2020 plaatsvond, werd besloten dat het Aziatische land tot februari 2021 op de grijze lijst zou blijven staan omdat het 6 van de 27 AML/CTF-verplichtingen die door de FATF zijn vastgesteld niet is nagekomen. De termijn werd later verlengd tot juni 2021.

FATF counries ranking consolidated assessment
Business Intelligence meets Data Visualization

Niet te missen onze FATF geconsolideerde beoordeling van de technische en effectiviteit van onze FATF-ranglijst met betrekking tot de lidstaten AML/CTF-aanbevelingen.

Hulp nodig?

Pideeco voert onafhankelijke Compliance reviews uit om financiële instellingen meer inzicht te geven in hun prestaties op het gebied van regelgeving. Wij kunnen u helpen bij uw bedrijfsrisicobeoordeling en ervoor zorgen dat alle wettelijke vereisten naar behoren worden afgedekt.
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet Senior Consultant
1 opmerkingen
  • Pideeco country: PK
     
    Monday 26th of October 2020, 09:49

    This is very improval FATF in pakistan to improve points 27 out of 21 that the good sign for Pakistan hopefully Aml solution to also provide for this improve.

opmerkingen toevoegen

Gerelateerde artikelen

Wat is trade-base money laundering en hoe kunnen AML-experts het bestrijden? Ons artikel behandelt de definitie van TBML...

AML Wed 03 January 2024

Panama Papers, Offshore Leaks en Swiss Leaks onthulden een donkere kant van financiën. Leer hoe de gegevens werden gel...

Money Laundering Fri 26 February 2021

Welke financiële misdrijven kunnen plaatsvinden in de metaverse? Leer hoe diefstal, financiering van terrorisme en het ...

Money Laundering Wed 05 October 2022

Wat is de risicogebaseerde benadering in compliance en AML? Leer hoe RBA kan helpen bij het voorkomen en verminderen va...

AML Tue 25 June 2019
Deskundigen op het gebied van risicobeheer en compliance met de regelgeving

Pideeco is een adviesbureau dat juridische diensten, zakelijke oplossingen, operationele assistentie en educatief materiaal biedt voor professionals in de financiële sector.

We zijn gevestigd in Brussel en zijn gespecialiseerd in diensten voor het naleven van wettelijke risico's in de eurozone.

Pideeco combineert professionele kennis van regelgeving en technische expertise om het bedrijfsreputationele en operationele risico te beschermen. Onze unieke klantgerichte aanpak helpt ons bij het bouwen van strategische en legitieme kostenefficiënte oplossingen.

Als u met ons als team werkt, betekent dit dat u complementaire mensen kunt bereiken, wat out-of-the-box denken en innovatieve visie.

Our Network Leer meer over ons