Financiële instellingen tegen het witwassen van geld | AML

De afgelopen jaren is de banksector in de Europese Unie geschokt door verschillende schandalen in verband met het witwassen van geld.
Op 24 juli 2019 publiceerde de Europese Commissie onder meer een rapport over de beoordeling van recente vermeende witwaspraktijken waarbij EU-kredietinstellingen zijn betrokken. Deze verslagen toonden de leemten in de uitvoering van de regels aan.

De strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is een van de belangrijkste prioriteiten van de Europese Commissie. Veel financiële instellingen voldeden echter niet of niet doeltreffend aan de vereisten in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.


De bijgewerkte lijst van recente witwassenschandalen in de EU


Date
Bedrijf
Land
Infos
Sanctie
Augustus 2019
HSBC Private Bank SA
België
HSBC werd door de Belgische Staat gesanctioneerd en moet een boete van 300 miljoen euro betalen voor "ernstige en georganiseerde fiscale fraude, valsheid in geschrifte en vals gebruik, witwassen van geld en illegale uitoefening van financiële tussenpersonen". HSBC werd reeds in november 2017 in Frankrijk gesanctioneerd en moest hetzelfde bedrag betalen.
300.000.000?
July 2019
ING BELGIUM
Belgie
Boete van ? 300,00 van de NBB voor het overtreden van de witwasregels in verband met een verdachte activiteit van een rekening in Russische handen.
300.000 ?
April 2019
Standard Chartered
UK
Boete van 1,1 miljard dollar (947 miljoen dollar aan Amerikaanse instanties, waaronder het Amerikaanse ministerie van Justitie en 102 miljoen pond aan de FCA) voor zwakke witwascontroles en sancties tegen landen als Iran, Syrië door de Britse en Amerikaanse autoriteiten.
$1.1bn
Februari 2019
Baltic Scandal
Denmark, Estonia, England
Scandinavische banken, de Deense bank Danske Bank en Swedbank zijn betrokken geweest bij witwasregelingen in Estland en mogelijk andere Baltische landen. Denemarken, Estland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten onderzoeken 150 miljard euro aan transacties, waarvan de meeste verdacht zijn, die via de Estse afdeling van de eerste Deense bank, Dankse Bank, met name uit Rusland en van verschillende landen van de voormalige Sovjet-Unie, zijn verricht.
Not yet sanction
September 2018
ING GROUP
Holland
Boete van de Nederlandse officier van justitie voor de slechte bestrijding van witwaspraktijken, waardoor klanten in sommige gevallen jarenlang geld konden witwassen: CCD-dossiers ontbreken of zijn onvolledig, cliënten die in de verkeerde segmenten zijn ingedeeld
?775m
January 2017
Deutsche Bank
Germany
Boete van 553,5 miljoen euro door de financiële autoriteiten van de VS en het VK wegens beschuldigingen van witwassen van geld uit Rusland.
?553.5m


Als gevolg van deze verschillende schandalen en om de integriteit van het financiële stelsel van de Europese Unie te waarborgen, werd in deze verschillende verslagen van de Europese Commissie de nadruk gelegd op de lessen die zijn geleerd en de zaken die moeten worden verbeterd. De belangrijkste lacunes die in het laatste verslag van de Europese Commissie over de bestrijding van witwassen van geld zijn vastgesteld, zijn de volgende:

 • 1

  Onjuiste toepassing of niet-toepasselijkheid van de wettelijke verplichtingen waaraan de systemen en controles ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zijn onderworpen;

 • 2

  Tekortkomingen van de autoriteiten in de strijd tegen ML en TF;

  • 3

   Vertraging tussen de risiconeiging en het risicobeheer;

   • 4

    Ondoeltreffend toezicht op het beleid ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
   De dissonantie tussen de lidstaten AML-zorgvuldigheid

   De Commissie heeft vastgesteld dat de lidstaten de regels niet op dezelfde wijze hebben toegepast, wat het voor de Unie moeilijk maakt om het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme te voorkomen.
   De banken hebben niet voldaan aan de essentiële vereisten van de richtlijn ter bestrijding van het witwassen van geld, zoals risicobeoordeling, klantenonderzoek en het melden van verdachte transacties aan financiële inlichtingeneenheden en activiteiten;
   Overheidsinstanties kwamen pas tussenbeide nadat zich aanzienlijke risico's hadden voorgedaan of pas wanneer zij op de hoogte waren van herhaalde gevallen van niet-naleving van regels en governance. De reacties van de banktoezichthouders lopen uiteen in timing en actie. De samenwerking tussen de nationale toezichthoudende instanties en de Europese Centrale Bank moet verder worden verbeterd.
   Zelfs met de meest recente hervormingen en richtlijnen inzake het witwassen van geld (4th, 5th AML richtlijn and soon the 6th AML richtlijn) die een groot deel van de geconstateerde problemen oplossen, moet de Europese Commissie nieuwe wetgevingsbesluiten ten uitvoer leggen.
Ondanks alle wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld worden de bankinstellingen van de Europese Unie nog steeds geteisterd door verschillende schandalen. Er moeten maatregelen worden genomen om deze schandalen te verminderen of zelfs uit te bannen. De overheid zal proactief moeten optreden en niet moeten wachten op een herhaling van een aantal gevallen. Misschien kan een verordening deze taak vergemakkelijken en bijdragen aan de standaardisering van de strijd tegen het witwassen van geld en het terrorisme in de Europese Unie.
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia Senior Consultant
0 opmerkingen
opmerkingen toevoegen

Gerelateerde artikelen

Wat zijn de gevolgen van de recente invoering van de EU-richtlijnen 2015/849 en 2018/843 ter bestrijding van het witwass...

AML Mon 28 August 2017

Transaction monitoring is een essentieel onderdeel van de interne controlemaatregelen van de verplichte entiteiten met b...

AML Mon 16 December 2019

Wat zijn de gevolgen van de recente invoering van de EU-richtlijnen 2015/849 en 2018/843 ter bestrijding van het witwass...

Financial Sanctions Mon 28 August 2017
Deskundigen op het gebied van risicobeheer en compliance met de regelgeving

Pideeco is een adviesbureau dat juridische diensten, zakelijke oplossingen, operationele assistentie en educatief materiaal biedt voor professionals in de financiële sector.

We zijn gevestigd in Brussel en zijn gespecialiseerd in diensten voor het naleven van wettelijke risico's in de eurozone.

Pideeco combineert professionele kennis van regelgeving en technische expertise om het bedrijfsreputationele en operationele risico te beschermen. Onze unieke klantgerichte aanpak helpt ons bij het bouwen van strategische en legitieme kostenefficiënte oplossingen.

Als u met ons als team werkt, betekent dit dat u complementaire mensen kunt bereiken, wat out-of-the-box denken en innovatieve visie.

Our Network Leer meer over ons